Hivatás témaköre

Raguel Arkangyal:
A sorsfeladat, életküldetés beteljesítése

Ez a hanganyag a 2018. május 18-án tartott, nyilvános élő közvetítés hangfelvétele.

Minden embernek van egy kijelölt feladata, küldetése a földi életben, amit a lelke be szeretne teljesíteni. Ez egy olyan központi téma az ember életében, ami számára igen fontos, amire a személyisége fel lett készítve, és aminek beteljesítése nagyon sokat ad hozzá a lényéhez. Az embert a lénye húzza ebbe az irányba, mert a fejlődést és egyben a boldogságot jelenti sorsfeladatának, küldetésének betelkesítése. Ez az angyali üzenet ráhangolja a résztvevőket erre a küldetésre, hogy meg tudják élni a földi életükben azt, amire a szívükben a leginkább vágynak.

AdatokMegrendelés kódja: RG02H
Közvetítette: Orbán Andrea Viktória
Hanganyag hossza: 38 perc
Ára: 5000 Ft » Megrendelem

Mihály Arkangyal:
Ráhangolódás az élethivatásra

Amikor az ember a szívében érzi, hogy okkal van a Földön, és hogy van egy szent feladata az életben, akkor maga a Teremtő Isten szól hozzá a szívében. A szív hangja mutatja az utat a küldetés, az életfeladat beteljesítése felé. Az, aki már elindult az angyallá válás útján, egészen biztosan érzi, hogy van valamiféle felsőbb célja az életének. Ez egy óriási változás ahhoz képest, amikor az ember nem keres célt az életében a fizikai létfenntartáson és érzékkielégítésen túl. De ha valakit már foglalkoztatnak azok a kérdések, hogy mi célja van a földi életének, az már nem tud belenyugodni egy anyagba ragadott létbe, ahol maga a kérdés sem merül fel.

Az sorsfeladat megérzése, az élethivatás megélésére buzdító belső hajtóerő megjelenése a bizonyíték arra, hogy az ember az angyallá válás útjára lépett. Először mindig belül, a lélekben történik meg a változás, amit lekövet a külvilág, ezért nem szabad elcsüggedni, ha mindebből még szinte semmi nem valósult meg a világban, vagy megvalósult, de nem a legteljesebb formájában. Az a következő lépés lesz. Az első lépés maga a belső hang megjelenése és erősödése az ember lelkében, amit követni fog egy ennek megfelelő hozzáállás az élethez. Ehhez kapcsolódik majd az isteni vezettetés, hiszen magát az utat a Teremtő Erő kövezi ki az ember számára. Soha nem az embernek kell kitalálnia az utat.

Ezt a hanganyagot azoknak ajánljuk, akik úgy érzik, hogy szeretnék beteljesíteni az élethivatásukat, küldetésüket, de egyelőre még nem (vagy nem teljesen) találják ennek a módját, és sok lényükben a bizonytalanság, a kétely ezzel kapcsolatban. Ez teljesen természetes dolog, hiszen olyasmit szeretne az ember megélni, ami a világ szerint nem is létezik. A mai világfelfogás szerint igazából lélek sem létezik, ezért magától értetődően útja sem lehet ennek a léleknek. A szellemi embert azonban egyre szólítja a belső hang, hogy találja meg a küldetését, azonban az életkörülmények sokszor gátat szabnak ennek az útnak. Mihály Arkangyal erőteljes üzenete abban segít, hogy az ember ráhangolódhasson az élethivatására, hiszen ha van cél, akkor út is van hozzá. Nem az ember dolga kikövezni ezt az utat, mert azt a Leghatalmasabb Erő fogja számára megtenni. Az ember dolga, hogy változtasson a hozzáállásán, hogy meg merje engedni magának az élethivatás, életfeladat felvállalását a saját lelkében, és a fizikai élet ehhez fog majd igazodni Isten rendelése és teremtése szerint. Az ember ugyan nem tudja megváltoztatni a körülményeit, de képes változtatni a saját hozzáállásán, képes emelni önmagán.

Ez az üzenet abban is támogatást nyújt, hogy az ember megtalálja a lelkében az élethivatást, ami őt előbbre viszi a fejlődésben, és ez a belső, lelki kibontakozás magával hozza az út egyes lépéseinek megjelenését a külvilágban is. A megjelenés mikéntjéről egy gyakorlati útmutatást is mellékelünk, egy olyan írást, ami eloszlatja a maradék kételyeket is az út megélésével kapcsolatban. A hanganyag mellé tartozik egy rövid kiegészítés is a közvetítő gondolataival a témáról. Ez a „csomag” tehát összesen három részből áll: a hanganyagból a szokásos kiegészítő üzenettel és egy különleges írott útmutatásból. Ajánljuk tehát mindenkinek, aki az életében magasabb célt szeretne találni.

Az angyali üzenethez tartozik egy kiegészítő hanganyag is, amely a közvetítő személyes meglátásait és útmutatásait tartalmazza a témával kapcsolatban.

AdatokMegrendelés kódja: MA112H
Közvetítette: Orbán Andrea Viktória
Hanganyag hossza: 42+4 perc
Ára: 5000 Ft » Megrendelem

Szerzői jogi megjegyzés

A megvásárolt hanganyagokat kizárólag személyes használatra szánjuk, továbbadásukhoz, illetve interneten (fórumokon, fájlmegosztókon, közösségi portálokon) való megosztásukhoz nem járulunk hozzá – még belehallgatás erejéig sem. Köszönjük, hogy tiszteletben tartod az angyalokkal végzett munkánkat, és nem veszed el anyagainkat oly módon, ahogyan azt nem kívánjuk adni.

Edit Page