A Szellemi Műhely csapata

Akik jelenleg a Szellemi Műhelyt alkotják a fizikai világ oldaláról

A Szellemi Műhely csapata

Orbán Andrea Viktória
Orbán Andrea Viktóriaszerkesztő, közvetítő,
szakmai felelős
Szép Zoltán
Szép Zoltánkapcsolattartó, lektor,
technikai felelős
Orbán Andrea Viktória
Orbán Andrea Viktóriaszerkesztő, közvetítő,
szakmai felelős
Szép Zoltán
Szép Zoltánkapcsolattartó, lektor,
technikai felelős

A Szellemi Műhely egy olyan spirituális önképző műhely, amely a szellemi tanítások gyakorlati életbe való átültetésével foglalkozik. Mindketten a gyakorlat oldaláról találkoztunk a spiritualitással, a szellemi tanításokkal. Fiatal korunkban úgy éreztük, hogy az életnek többnek kell lennie annál, amit a szemünkkel látunk és amit ez a világ „kínál” emberi élet alatt, ezért egymástól függetlenül, személyes kutatómunkába kezdtünk tizenéves korunkban. Ez a kutatómunka komoly érdeklődéssé alakult, ami elvezetett egymáshoz, majd a közös utunkból nőtt ki maga a Szellemi Műhely is.

Munkánk alapfilozófiája: Az ember szellemi-lelki lény. Az életének célja és értelme van, s ez nem pusztán a fizikai szükségletek és vágyak kielégítése. Van egy felsőbb, szellemi cél, mint ahogyan vannak magasabb létsíkok és életformák is. A lelki kulturáltság, az emelkedett lelki tulajdonságok kifejlesztése nélkülözhetetlen az erkölcsös, tiszta, lelkiismeretes, szeretetben eltöltött élet megvalósításához. Végső soron az ember visszatalál Istenhez, akiből megszületett, s aki dönt életről és halálról minden pillanatban.

Összefoglalva az emberi élet céljával foglalkozunk, nem pusztán elméleti síkon, hanem a gyakorlati megvalósítást előtérbe hozva. Legfőbb célunk, hogy a Magasabb Világ ne csak az ember életének történésein keresztül tudjon az emberrel kommunikálni és az egyes élethelyzeteken keresztül „lökdösse” őt tovább, vagy terelje a megfelelő irányba, hanem képes legyen a kisebb jelekből is felismerni és megérteni az útmutatásokat, és ezáltal a Szellemi Világ bölcsességét (Isten akaratát) a gyakorlati életébe behozni.

Azt gondoljuk, hogy az ember elérkezett arra a pontra, amikor már nem csak beszélni szükséges a szellemi tanításokról, erkölcsi alapvetésekről, hiszen erről már Jézus Krisztus is beszélt – és utána még sok szent és szellemi tanító mester –, hanem eljött az idő arra, hogy az ember elkezdje ezek szerint élni a mindennapi életét. Ez az egyedüli mód arra, hogy az ember tiszta, értelmes és a Szellemi Világnak, végső soron pedig Istennek tetsző életet élhessen a Földön. Az embernek be kell látnia azt, hogy a saját lelkének is ez a legjobb, ugyanis az ember legmélyebb, legigazabb motivációi, amelyek a lelke mélyéből fakadnak, pontosan megegyeznek az Isteni Akarattal.

A Szellemi Műhelyben azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a legmagasabb szintű szellemi tanításokat „lehozni” az emberi életbe és átfényesíteni velük mindennapi létünket. Ehhez segítségül hívjuk a Szellemi Világ lényeit, akik angyalok, arkangyalok és más hatalmasságok képében támogatják az emberi fejlődést. Ezekkel a szentséges lényekkel bárki képes kommunikálni, akinek tiszták a szándékai és kellő nyitottsággal rendelkezik. Fontos azonban az erkölcsi tisztasága annak, aki kapcsolatba szeretne lépni ezekkel a lényekkel. Az Ő segítségüket, bölcs tanácsaikat segítségül hívva támogatjuk a munkánkban részt venni kívánó, szellemi értelemben ébredő emberek egyéni, szellemi önismereti munkáját.

Munkánk elsősorban a nőknek szól, a női léthez van igazítva, hiszen a mai korban főleg a nők érdeklődnek a szellemi tanok, a spiritualitás iránt, ami nem véletlen. A nőknek kell most megtenniük az első lépést, őket szólítják meg a legerősebben a Magasabb Erők, és ők adják majd tovább ezt a tudást, érdeklődést és lendületet a férfiaknak. Szellemi tevékenységünk tehát elsősorban nőknek szól, de férfiakat is szívesen látunk munkánkban.

A Szellemi Műhely technikailag ugyan a mi irányításunk alatt áll, és bár égi inspirációra, de mi alapítottuk, azonban a valóságban ezt a szellemi útmutató és lelki segítő munkát, valamint e tevékenységek köré épülő műhelyt Krisztus hozta létre: Ő alapította, és Ő is működteti. Megérzésünk szerint pedig működtetni is fogja, messze túl azon is, hogy mi elhagytuk e földi világot.