Mi a különbség Mihály Arkangyal féléves, havi és kiemelt napi üzenetei között?


Munkánk során már többször felmerült a kérdés, hogy mi a különbség Mihály Arkangyal féléves, havi és kiemelt napi üzenetei között. Melyiket érdemesebb „követni”, illetve az egyik „kiváltja-e” a másikat? Erre szeretnénk egy rövid útmutatóval válaszolni, illetve e „sokféle” üzenet okát tisztázni.

Az ember életének oka van. Élete során mindenki egy lelki érési, fejlődési folyamaton megy keresztül – vagy legalábbis kellene keresztül mennie. Ugyanakkor maga az emberiség is okkal jött létre, valahonnan valahová tart, vagyis létének célja van. Ez szintén egy fejlődési folyamat, amely összességében az Univerzumot gazdagítja. Az ember egyéni élete, annak minden fejlődésével, az Ember (emberiség) nagy útjába van beágyazva. A Nagy Terv, amely az ember tudatosságát az ásványi tudatállapottól a napszellem tudatállapotáig fejleszti fel – mely út során az emberi lény olyan képességek birtokába kerül, és amiket mintegy ajándékként a Nagy Vezettetésért nyújt át a szellemi világnak, amik eddig az Univerzumban nem léteztek –, nos, ez a hosszú utazás számos kisebb-nagyobb szakaszra van osztva. Az évmilliárdos bolygókorszakok, kisebb, évmilliós világkorszakokra, majd még rövidebb, évezredes kultúrkorszakokra bomlanak… míg végül elérkezünk a hétköznapi ember számára felfogható és a mindennapi élet során követhető éves felosztásra.

Ezekre a periódusokra jelenleg az emberi elmének van szüksége, hogy a Vízöntő-korszak adta egyre függetlenebb és önállóbb tudata átlássa a Nagy Tervben elfoglalt helyét, és ezáltal tevékenyebben (tudatosabban) tudjon részt venni mindebben.

Természetesen a (tudatosság szempontjából) alvó ember is fejlődik, hiszen az emberiség nyája sodorja előre a fejlődés útján. Ám ez a fejlődésnek egy igen kellemetlen módja, hiszen a változások mindig egy komfortzónából való kirángatásként érik el az ilyen embert. Ráadásul ráébredve, hogy a világ már tovahaladt a lovaskocsin, gigászi küzdelmet kell folytatnia lényének maradiságával, hogy megértse, miként működik és hogyan vezethet el egy robbanómotoros (értsd: benzines) gépkocsit, miközben mellette már a jövőt idéző, és ezáltal az újabb lemaradását előrevetítő önvezető elektromos autók húznak el.

Az emberiség fejlődését a jelen világkorszakban arkangyalok irányítják. Néhány száz évente átadják egymásnak a vezetést, így Gábriel Arkangyal 350 éves irányítása után, az 1870-es években Mihály Arkangyal lett az emberiség vezetője, és jelenleg is ő irányítja e fejlődést. Ezért dolgozunk mi is vele a legtöbbet, és ezért ő adja át a havi és kiemelt napi üzeneteket.

Mi Mihály Arkangyal útmutatása alapján dekádokban, vagyis évtizedes felbontásban nézzük a szellemi fejlődést. Egy dekádon belül minden egyes évnek megvan a maga „feladata”, jelentősége, amit mi, az angyali útmutatások mellett, a számmisztika segítségével is igyekszünk értelmezni és olvasóinknak megmutatni. Tehát minden egyes év egy évtizednyi fejlődési feladat egy állomását foglalja magába, és mivel minden év egy belső, lelki előkészítő „félből”, és egy gyakorlati, a belső eredmények külsőleg is megnyilvánuló „feléből” áll, ezért az évek tendenciáit féléves szakaszokban tárgyaljuk: egy első féléves lelki előkészítő, és egy második féléves gyakorlati szakaszban. Így a féléves üzenetekben elhangzó havi bontás, vagyis a hónapok tendenciái alapvetően az év és az évtized tendenciáihoz tartoznak, mindössze kisebb szakaszra bontva.

A féléves üzenetek havi bontásával szemben az egyes havi üzenetek sokkal inkább az ember megélését, a hónap adott tendenciájának, feladatának gyakorlati életbe való beillesztését segítik elő. Tehát, míg a féléves üzenet egy szemlélő jellegű üzenet, ami abban segít, hogy ráhangolódva az előttünk álló félévre, könnyebben vegyük és éljük meg az aktuális hónap energiáit, addig a havi üzenetek már konkrét hozzáállásbeli útmutatásokat és problémamegoldási javaslatokat tartalmaznak. A féléves üzenet tulajdonképpen előkészíti a hallgató lelkét, hogy mire „odaér” az egyes hónapokhoz (és azok feladataihoz), addigra a lénye felkészüljön a kihívásokra. Egy tankönyv vagy szakkönyv tanulmányozását sem érdemes rögtön az első oldaltól való olvasással kezdeni. Érdemes előbb a tartalomjegyzéket átolvasni, hogy képet kapjunk azokról a témakörökről, amelyeket a könyv érinteni fog, illetve meglássunk egy fősodort, ami mentén tanulmányainkat a könyv írója vezetni szeretné az olvasás-tanulás folyamán. A féléves üzenet egy ilyen „tartalomjegyzék”, míg a havi üzenetek a tárgyalandó témakörök részletes kifejtése.

A kiemelt napi üzenetek (1.1 – január 1., 2:2 – február 2. stb.) szintén a számmisztikára épülve lettek meghatározva. Mihály Arkangyal elmondása alapján az adott hónap tendenciái ezen a napon a legerősebbek, ekkor érthetők meg és ragadhatók meg a legerőteljesebben, ha a legmagasabb szinteken kívánjuk tanulmányozni és az életünkbe integrálni a szellemi világ útmutatásait. A kiemelt nap hordozza tulajdonképpen az adott hónap energetikai esszenciáját. Ezt az esszenciális tudást igazából azok tudják a leginkább megérteni és életükben hasznosítani, akik nem „lefölözni” próbálják a szellemi tanításokban rejlő lehetőségeket, hanem bejárják a teljes utat, vagyis hagyják a lényüket ráhangolni Mihály Arkangyal által a féléves előrejelzés révén, majd engedik magukat vezetni a havi útmutatások során, és így lényük megérik és befogadóvá válik az adott hónap legmagasabb rezgésű adományára.

Összefoglalva: Aki nem kíván gyakorlati szinteken elmélyedni abban a szellemi tudatosodásbeli áramlatban, amit jelen korunkban Mihály Arkangyal vezet, de mégis szeretne egy átfogó képet kapni, hogy merre halad az emberiség szellemi fejlődése (és ezáltal a sajátja is), annak alapvetően a féléves üzeneteket tudjuk ajánlani, és esetleg az egyes hónapokat az adott hónaphoz érve újra meghallgatni.

Aki a gyakorlati életét egy tudatos szellemi fejlődésként szeretné megélni és megtapasztalni, annak a havi üzeneteket feltétlenül ajánljuk, mert a fent leírtak alapján, ezek segítenek az aktuális életfeladatok megértésében és életünkbe való beépítésében. És aki ezt igazán komolyan gondolja, és valóban eredményes változásokat szeretne elérni az életében, az, véleményünk szerint, a féléves üzeneteket sem mellőzheti, mondván „a havi üzenetekben majd úgyis megtudom, amit tudnom kell” – szintén a fent leírtak okán.

Aki pedig mindezt egy igazán szellemi oldalról, mintegy a gyakorlati élet átszellemiesítése révén szeretné szemlélni és megismerni, annak kifejezetten ajánljuk a havi kiegészítő napok üzeneteit. Ez a sorrend a fejlődéshez bejárandó út helyes iránya, vagyis mint ahogy a féléves üzenetből sem lehet a havi útmutatásokat „kiszívni”, úgy a kiemelt napi üzenetekből sem lehet lelkünk elmaradt „felhangolását” utólagosan kinyerni. Az út adja a fejlődést, a rajta való járás eredményez egy olyan belső megértést, ami nem megszerezhető a startvonalról a célvonal távcsővel való kémlelése által, vagy a célba való ejtőernyős ugrás révén.

Végszóként még megemlítenénk a negyedévenkénti, nap-éj egyenlőségi, illetve napfordulós különleges üzeneteket. Ezek ugyan látszólag nem képezik szoros részét a fentebb felvázolt rendszernek, ám, mint ahogy a naptár is hónapokra bontja az évet, mégis nagy jelentőségük van benne a (külön fel nem tüntetett) évszakoknak, úgy az évszakkezdő napfordulók is kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezek a kiemelt (némiképp mozgó) napok valójában egy másik bontásnak, az évkör és az a köré rendezett szent ünnepek rendszeréhez tartoznak, de Mihály Arkangyal már a Szellemi Műhely tevékenységének kezdete óta kiemelt figyelmet fordít e napokra, és mindig egy különleges üzenettel érkezik hozzánk. Ezek a napok erőteljesen kapcsolódnak a Naphoz, így a Krisztusi Erő is erőteljesebben érződik e közvetítésekben. Így a napfordulós kiemelt napi közvetítések a mai napig a legerőteljesebb útmutatásokat képviselik, amelyek túlmutatva a hétköznapi szellemiségen, már lényegesen magasabb szintekre emelik a hallgatók tekintetét, így erőteljesen ajánlott azok számára, akik a gyakorlati életet átható szellemiségen túl szeretnének betekinteni az Isteni Igazságokba.