Szellemi üzenet augusztusra


„Köszöntelek benneteket, Mihály Arkangyal vagyok.

Augusztus hónap annak az időszaka, amikor a kishitűség és az emberi játszmák, amelyek zsarolásra, manipulációra épülnek, lelepleződnek. Az ember lényében jelenlévő igazság a felszínre tör, és kiállja a próbát, amelyet a meggyőződés próbájának nevezek. A meggyőződés próbája a kísértés leküzdésében segít az embernek, amikor a lélek rálát a problémái gyökerére, és képes kitartani az igazság mellett a nehéz időkben is. A kishitűség, a lelkiismeret hiánya, az igaz Istenbe vetett hit és a Benne való bizalom és kitartás hiánya mind olyan probléma, amely egy gyökértelen, hazug létet eredményez az ember számára. Az igazság az, amely kiemeli a lelket a sötétségből és a kishitűségből. A kishitűség megalkuváshoz és az igazságtól eltérő út szolgálatához vezet. Mindez tanácstalanságot, lelki békétlenséget és gátoltságot okoz az emberben. Ez az út elnyomja az emberben a Lélek hangját. Aki elnyomja magában az Igaz Szó hangját, a benne élő lelkiismeret és igaz parancs hangját, amely a Lélekből fakad, az kiszolgáltatja magát a sötétség erőinek, és a kiszolgáltatottság eme ösvénye nem vezet el az Életre.

Az emberben élő jóság, szeretet mind Istentől való, Belőle fakad. A béke csak az igaz úton jön el a lélek számára, a megalkuvás, a kishitűség és az ember benső hangjának elnyomása nem hozza el a békét, sem a megnyugvást sosem. Ezért olyan fontos, hogy az ember kitartson a bizalomban az igaz ösvény mellett, mert csak így érhető el a valós béke. Minden más út békétlenséghez és lelki értelemben vett nyomorúsághoz vezet.

Az Életre vezető ösvény járható, ki van kövezve és bár keskeny, de biztonságos. Áldottak azok, akik a béke ösvényét tapossák és lelkükben megismerik az igazi nyugalmat, amely Istentől ered.”

 

A közvetítő megjegyzése:

Az fenti írást Mihály Arkangyal inspirálta, az Ő bölcsességére hangolódtam rá e szöveg lejegyzése közben.

Tehát, Mihály Arkangyal útmutatása alapján, augusztus hónap során az embernek érdemes megszabadulnia azoktól a lelki béklyóktól, terhektől, amelyek belülről vétózták meg mindeddig az életét: ilyen a kishitűség, a mindenféle önszabotázs, a kételkedés az Igaz Istenben és az Igaz Útban. Az önhibáztatás, az önvád szintén egyfajta önszabotázs, mert semmiféle megoldás nem született még az emberi életben önmagunk ostorozása révén.

Az ember belső békéje nem érhető el sötét utakon, amelyek mocsárba taszítják belső lényét. Csakis a tiszta, egyenes ösvény járható, ám az emberi életben ez az irány gyakran megkérdőjeleződik. Kitartani az igaz ösvény mellett minden eltérítő erő ellenére, minden manipuláció ellenére: ez hoz békét és nyugalmat az ember lelkébe.

Augusztusban tehát érdemes fölfelé tekinteni, nem megalkudni, és kitartani az igazság ösvénye mellett, még ha látszólag minden ellene szól is. Ez a béke ösvénye a gyakorlatban.