Szellemi üzenet szeptemberre


Az évkörön szeptember hónap Mihály Arkangyal időszaka, amikor Mihály Arkangyal legyőzi (szeptember 29-én, Mihály napján) a démont, a sárkányt, a sötét erő képviselőjét. Ebben a folyamatban az embernek is van szerepe és felelőssége. Ezért érdemes törekednie arra, hogy felismerje magában és önmaga körül is a démoni erő működését, és ne engedje meg az eltérítő erőnek, hogy valóban el is térítse őt az útjáról.

Az emberi fejlődés az ellenerők által jön létre, méghozzá oly módon, hogy az ember az őt megkísértő erők ellenére is a Fényt választja és ezáltal a Szellemi Világot, és ezzel végső soron Krisztust szolgálja. A Fény mindig az igazságot jelenti, mindig az arany középutat, amiben nincs helye szélsőségeknek, fantáziálásnak, indulatosságnak. Az ember útja egy fokozatos fejlődési ösvény a benne fortyogó asztrális erők leuralása révén, vagyis az indulatok, a harag, a makacsság, az akaratosság, az irigység, a félelem és más szélsőséges érzelmek feletti önuralom által a saját lényében. A démoni erők nemcsak a lehúzó gondolatokon keresztül támadnak, hanem az asztralitást, vagyis az érzelemtestet is megcélozzák. Ott egy pillanat alatt képesek lerántani az embert a mélybe a félelmein, kételyein és szélsőséges érzelmi reakcióin keresztül. Ezért fontos, hogy az ember törekedjen a belső egyensúlyra, a lelki nemesedésre, az érzelmek uralására.

A sötét erők támadása tehát komoly kihívás, és mindez történhet emberi játszmákon keresztül is, amelyek megkérdőjelezik az ember lényét, útját, igazságát, vagyis mindent, ami szent az ember számára. Mihály Arkangyal segít távol tartani a gonoszt az ember lelkétől, de fontos, hogy ezt kérjük is Tőle, és aktívan határolódjunk el a sötét erőktől. Szűz Mária védelmét is érdemes kérni, és Őhozzá is érdemes imádkozni védelemért, segítségért a gonosz erők elleni küzdelemben. Nem szabad az embernek magára maradnia ebben a munkában, be kell hívni a Szellemi Világ, a Jó Hatalmak segítő erejét az életébe!