Szellemi üzenet októberre


Október hónapban lehetőség nyílik a változásra az emberi kapcsolódások terén. A szellemi értelemben törekvő lélek a hétköznapi gyakorlati életében is egyre inkább törekszik az emberségesség, igazságosság megvalósítására, megélésére a saját emberi viszonyaiban, kapcsolódásaiban. Ma már nem elég pusztán elméletként vagy az ideák világában élő vágyként gondolni erre, mert a Magasabb Világokból érkező inspirációk azt támogatják, hogy az ember belevigye mindezt a hétköznapi valóságába.

A jóra törekvő, segítő hozzáállású emberek kihasználása, a jóságukkal és a segítő szándékukkal való visszaélés szellemi értelemben nem lesz megtűrve többé. Eddig az emberi világban jellemző volt az a hozzáállás, hogy ha valaki a kezét nyújtja, akkor „elkapják a karját is”, mert „ő segíteni akar, neki ez a dolga”. A segítő szándék azonban nem egyenlő a kihasználhatósággal, és a hétköznapi életben sokszor visszaéltek azzal, ha valaki jobblelkű volt, törekedett egy emberségesebb, támogatóbb hozzáállásra. Mindez eddig inkább gyengeségnek számított, ami a segítő szándékú emberekben is komoly belső meghasonlást eredményezhetett. A Szellemi Világ inspirációi tehát nem támogatják ezt a fajta önkizsákmányolást, sem a másik ember akár lelki, akár fizikai értelemben vett kizsákmányolását. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy a segítő beállítottságú embereknek is érdemes tudatosítaniuk ezt. Ha az ember a kezét nyújtja, akkor nem szükséges engedni, hogy a teljes karját elkapják olyan emberek, akiket „meg kell segíteni”. Az emberi léleknek elsősorban önmagáért kell felelősséget vállalnia, és utána jön a segítő szándék megélése mások felé. Ez azt is jelenti, hogy még magát a segítő szándékú hozzáállást is „tanulni kell” helyesen megélni a hétköznapi életben. Ha ugyanis a támogató szándék „túlmegy” az ember lényében, akkor átmehet kihasználhatóságba, és ezzel a segítő lelkületű személy már nem segít a másik embernek (hiszen annak is van karmája vagy visszahatása, ha valaki visszaél az őt megsegítő ember jószándékával). Ez a „patikamérleg hozzáállás” segít az arany középút megtalálásában ebben a fontos és nehéz kérdésben, és nem utolsósorban felvértezi a tudatosság erejével a jószándékú embereket, hogy ne keverjék össze az emberségességet vagy a segíteni akarást a kihasználhatósággal.

Október hónapban az emberi kapcsolatok és a párkapcsolat területén mindennek a letisztázódása zajlik, ami révén valóban elindulhat egy emberségesebb, igazságosabb hozzáállás a tudatos emberek részéről a mindennapi életben.