Párkapcsolati útmutató fiatal felnőtteknek


A mai időkben nagyon nehéz harmonikus párkapcsolatot teremtenie egy fiatal felnőttnek, hiszen a férfi-női szerepek keveredése, az emberismeret teljes hiánya és a kevés pozitív példa mind hozzájárul a sikertelenséghez. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a mai világban nem lehet tiszta, szerető párkapcsolatot kötni, s még azt sem, hogy nem lehet egy egész életre szóló társat találni. Azonban ehhez szükség van egy bizonyos fokú önismeretre, folyamatos önvizsgálatra és a rezonancia törvényének megismerésére.

A rezonancia törvénye szerint amilyen ember vagyok én magam, olyan párt tudok találni, olyan emberekre rezonálok rá. Az ember lánya hiába ábrándozik egy elegáns, kifinomult, lelkes, szerető, igényes férfi társaságáról, ha ő maga nem üti meg a mércét, és persze fordítva is igaz mindez. Az ember olyan társat talál, amilyen ő maga, s ha ez mégsem stimmel, mert nem illenek össze a felek, akkor a rossz kapcsolódás éppen azt mutatja meg, hol gondolkozik magáról tévesen az illető. Sokan kötnek „szellemi rangon aluli” házasságot vagy hoznak létre kapcsolódást alacsonyabb rendű igényekkel rendelkező felekkel, ezek általában önbizalomhiányból fakadnak. Tipikusan ilyen, amikor egy emelkedett férfi színházba, kulturális programokra menne, de a társát mindez nem érdekli, azonban az esti sorozatot együtt kell nézniük. Másik ilyen példa, amikor egy lány komoly önismerettel rendelkezik, jártas a pszichológiában, amelynek egyes részeit önmagára vonatkoztatva is megéli (tehát valóban fejlődik a könyvek elolvasása révén, változtat is önmagán, nem csak elméleti tudásra törekszik), a férfi viszont lelkileg kulturálatlan, műveletlen, faragatlan. Egy ilyen kapcsolat létrejöhet azonos közegben is, például egyetemen vagy munkahelyen, akár teljesen azonos anyagi vagy társadalmi helyzet közepette is. Tehát az eltérő szellemi szintekkel nem árt tisztában lenni, amikor az ember párt keres. A cél az, hogy az ember önmagát megismerve, értékeit a helyén kezelve, képes legyen egy vele azonos szellemi szinten lévő, ellenkező nemű társat találni, akivel rengeteg a közös téma, és a közös életcél, világnézeti felfogás is adott. Ezek nélkülözhetetlen alapok egy kapcsolatban, ha az egyik félnek teljesen más céljai vannak az életben, mint a másiknak, akkor ellentétes irányba fognak evezni, és abból nem lesz előrehaladás, csak egy helyben toporgás.

A nő alapvetően hangulatteremtő, gondoskodó természetű, az emberi gyengédségre hihetetlen képessége van. A nő természete szerint nagy beleérző képességgel rendelkezik és képes megérezni a másik ember igényeit akár lelki szinten is, persze egyéni fejlettségtől függően. A nő alapvetően „megtartó”, szétterjedő energiával rendelkezik, amely megalapozza egy otthon vagy egy helyiség hangulatát. Az intelligens női társaság elengedhetetlen része egy pozitív hangulatú társasági vacsorának, de egy kellemes boltocska vagy más helyiség létrehozatalánál is gondolni kell erre. Egy finom, emelkedettebb lelkű női eladó, véleményem szerint, annyira kedves és kellemes hangulatot tud teremteni, ami női szemmel is kellemessé teszi a boltba való betérést. Hiszen a kedvesség, a jó hangulat mindenkire átragad, és felemelő környezetet biztosít egy kellemes délutáni időtöltéshez, egy kávézáshoz, gyakorlatilag mindenhez. Azt gondolom, ez tiszteletre méltó dolog és ez egyáltalán nem elhanyagolható előnye a női természetnek, s attól még, hogy nem látható, nagyon is érzékelhető a fontossága. Arról már nem is beszélve, hogy egy kisgyermek cseperedésénél mennyire fontos a megnyugtató női jelenlét, a gondoskodás, a szerető közeg, ami nélkül szinte lehetetlenség ép emberként felnőni. Hatalmas felelőssége van a női nemnek az emberiség alaphangulatának, az élet lehetőségeinek megteremtésében, és nem kizárólag otthon, hanem a nagyvilágban is. Hiszen, amint mondtam, egy kedves női társaság szinte meggyógyítja az ember lelki sebeit: egy jó szó, egy gondoskodó kézmozdulat, egy kedves mosoly gyógyír lehet a kegyetlen világban elnyűtt lélek minden bajára.

A férfi alaptermészete a világban való eligazodást segíti, a férfi kezdeményező, kiáradó energiával rendelkezik. A férfiak nagy része, tapasztalatom szerint, nagyon segítőkész, szintén gondoskodó és előzékeny, ha arról van szó, hogy egy nőnek segítsen, majdhogynem bármiben. A férfigondolkodás céltudatos, ő alapvetően összefüggésekben, nagyobb volumenekben látja a dolgokat. A nőt gyakran a kisebb részletek kötik le, vagyis a közvetlen életkörnyezete, míg a férfit jobban érdeklik a világ dolgai, a tágabb összefüggések. Ez természetesen csak az alaptermészetükre igaz, hiszen egy intelligens nő ugyanúgy képes távlatokban gondolkodni, azonban ezt tanulnia, fejlesztenie kell, míg a férfi is képes a részletekbe belemenni, de természetes módon mégis másként nyilvánul meg mindez a két nemnél. A férfi képes rendkívüli módon belemerülni egy tevékenységbe, és akár enni is elfelejt közben. A nő számára ez elképzelhetetlen. Ő egyszerre több dolgokra is odafigyel, összehangolja a házimunkát a főzéssel, és nem zavarodik össze normál esetben. Viszont éppen a megosztott figyelme révén a nő számára nem mindig könnyű a dolgok mélységeibe hatolni, ezért a női gondolkodás gondos képzés és rendszeres elmélyülés nélkül könnyebben marad felszínes. A férfi gondolkodása pedig gyakran megmarad az elméletek szintjén, de a megvalósításra már nem mindig fordít energiát. Mindennek összehangolása történhet meg egy komoly párkapcsolatban, ahol a nemek más hozzáállása és gondolkodásbeli különbözősége egymás előnyére válik, nem pedig hátrányára.

A férfi és a nő rengeteget tud segíteni egymásnak. A férfi megtanulhatja a nőtől az intuitív hozzáállást, a ráérző képességet, azt a fajta belső, élet iránti bizalmat, ami egy nőben mindig megvan, a nő pedig elsajátíthatja az összefüggésekben való gondolkodás tudományát, az érzelmek háttérbe szorítását egy konkrét helyzet elbírálásában és a döntéshozatalban, továbbá az elemző gondolkodás mélységeit. Mindehhez persze tudatos hozzáállás és érett, intelligens személyiség szükséges mindkét oldalról. Értelemszerűen ez nem mindenkiben van meg, függetlenül attól, hogy az illető nő vagy férfi. Önmagában a női lét vagy a férfi lét nem előbbre valóbb a másiknál, azt gondolom, egyik sem áll a másik fölött. Egyéni tudatszintek vannak, és önmagában a nemi identitás még nem tesz valakit emelkedetté vagy alantassá. A nemi szerepek a férfi és nő eltérő alaptermészetéből fakadnak és ebben a formában látható, hogy a nő eredendően jobban húz az anyagi dolgok felé, hiszen az ő természete a létfenntartást, az életben maradást segíti. Azonban ehhez kell egy támogató férfi, aki a világban való eligazodást és a fenntartás másik oldalát támogatja. A férfi pedig a távlatok, irányok, szellemi célok megfogalmazója, ő a vezető, akit követni érdemes. Ilyenformán a nő fölött áll, hiszen a táncban is kell, hogy legyen egy vezető, különben nincs harmónia. Azonban ez a vezető szerep nagyobb felelősséget is feltételez, hiszen neki a nő igényeit és képességeit felmérve kell tudni vezetni, pont úgy, ahogyan a táncban is. A vezetés komoly feladat és soha sem a másik elnyomására irányul, ezt csak egy nagyon éretlen ember gondolhatja így. A vezetőnek számos dolgot figyelembe kell vennie ahhoz, hogy megfelelő módon tudjon dolgozni. Ha a férfi úgy vezeti a nőt, hogy az nem tudja őt követni, akkor egymás lábára lépnek és a tánc értelmetlenné válik. Ha a nő nem engedi magát vezetni, akkor egy meddő harc alakul ki a felek között, amiből megint csak nem lehet harmónia. A felek tehát egyenrangúak, mert mindketten számítanak, a kettejük boldogsága egyénileg is fontos, de a férfi természetszerűleg több felelősséget vállal, mert ő kapta meg a vezető szerepet. Erre vonatkozik a régi vallási könyvekben is olvasható kitétel, miszerint a nő engedelmességgel tartozik a férjének. Hogyne, hiszen ha a nő nem bízik a férfiban és nem adja át neki a vezetést, akkor abból nem lesz közös munka és előremutató közös élet. Azonban ezek a vallási könyvek tartalmazzák a férfi kötelezettségeit is, melyek lényegesen nehezebbek és komolyabbak, mint a nő vállalásai. A férfi, ha jó vezető, akkor maximálisan kielégíti a nő szükségleteit és oltalmat, védelmet, biztos vezetést nyújt a számára. A nő, ha valóban szerető női társ kíván lenni, akkor cserébe gondoskodást, szerető közeget nyújt a férfinak és megengedi neki a vezetést, ami mindkettejük közös érdeke és nem utolsó sorban a nő válláról is óriási terheket vesz le.

A mai világban a nemi szerepek összekeveredése a fejlődéstörténet egy pontját mutatja be. A női lét alacsonyabb rendűsége (ezt az akkori férfiak és nők egy része fogalmazta meg így) egy idő után már nem volt elfogadott, ezért a nők gyakorlatilag a férfiszerepek betöltését választották vagy erre kényszerültek, ellensúlyozandó a múltbeli kiszolgáltatottságukat. Azonban az alárendelt szerepből (a háziasszonyi szerepből) való kilépés felelősséggel is járt, amire szintén nem mindenki volt felkészülve. Hiszen a nőnek nagyon nehéz megfelelni a munkában is és otthon is egyaránt, ezért a feladatok újabb megosztása elkerülhetetlen volt. Azonban azt látni lehet, hogy a nagyobb szabadsággal nem mindenki tud élni, mert attól még, hogy a nő is dolgozik, a női természet még nem fog megváltozni, csak egy jóval nehezebb közegben kell tudnia helyt állni. Ebben a helyzetben pedig nagyon nehéz megmaradni nőnek, ha nem lehetetlen. A megoldás talán éppen a tudatosodás révén jöhet létre az intelligens emberek számára, akik megtartják a női természetnek megfelelő tevékenységeket és kreatívan kiegészítik azokat alkotó munkával, előrevivő tevékenységgel, amelyek révén a nő kiteljesedik, nem pedig átveszi a férfi szerepét, ami számára sokszor kényelmetlen. Természetesen itt sincsenek „készen kapott” szerepek, ezeket mindenkinek magának kell kialakítani az életében, amennyiben igényt tart rá. A kiszolgáltatottság pedig végképp eltűnhet a két nem kapcsolatából, hiszen egy tudatos férfi és nő kapcsolata az egymásra hangolódáson alapul, nem pedig az érzelmi manipuláción. Ehhez azonban megértés, a másik szempontjainak elfogadása, önvizsgálat és tudatosság szükségeltetik. Az emelkedett dolgokat nem lehet csak úgy megszerezni, azokért tenni kell, önfejlesztéssel, gondolkodással, a másikkal való folyamatos együttműködéssel.

Az intelligens, emelkedett férfi alaptermészetéből fakadóan a szellemi dolgok, az ideák világa felé húz, a távlatokban gondolkodás és az összefüggések feltárása számára alapvető fontosságú. Azonban ezt kiegészíti a nő gondoskodó, fenntartó szerepe, amit viszont ismét kiegészít a férfi Isten felé húzása. Ezt az Isten felé húzást újfent kiegészíti a női intuíció, a ráérző képesség, hiszen mindebből érdemes valamit a gyakorlati életbe is átvinni, amit pedig kiegészít a távlatokban gondolkodás, hogy azért ne ragadjunk le a hétköznapi dolgoknál. Férfi és nő képes egymást előre húzni, képesek egymás fejlődését elősegíteni. Az pedig, hogy a mai világban már nincsenek „készen kapott” női és férfi szerepek, akár inspiráló is lehet. Hiszen egy nő eldöntheti, hogy felveszi-e a női szerepeket, amelyek hajlamai szerint passzolnak hozzá, vagy sem, és mind e mellé még aktív tevékenységet, szellemi útkeresést is választhat magának. Kétségtelen tény, hogy ehhez a fajta szabadsághoz megint szellemi érettség és tudatosság kell, különben a régi női szerepekhez való ragaszkodás még mindig könnyebb egy nő számára, mint megfelelni mindkét szerepben, ami valljuk be, gyakran nagyon nehéz (munka és család egyben).

Nagyon fontos tudni, hogy a nő alapvetően a saját közegét látja át, és onnan tud további távlatokra törni. Ebből fakadóan a nő párválasztási módszere nem a kezdeményezés, hanem annak átlátása, hogy milyen értékrendű és jellembeli tulajdonságokkal rendelkező férfi illik hozzá. Ezt követően a folyamat részeként meg kell engednie, hogy ez a férfi rátaláljon, de az aktív kezdeményezés a férfié, mert ő van energetikailag és lelkileg úgy kódolva, hogy ezt természetes módon megtegye. A férfi számára ez normális esetben nem okoz nehézséget, ellenben nem biztos, hogy a nő aktív kezdeményezését jó néven veszi egy kulturált, emelkedett lelkületű úriember. Tehát a nő megengedi a kapcsolatot, hiszen ő fogja a kapcsolat alaphangulatát később meghatározni, így neki kell eldöntenie, hogy erre „hajlandó-e”. Ez abból adódik, hogy a feleség szerep az otthon, a bensőséges hangulat megteremtésében nyilvánul meg a leginkább. A szerep tökéletes megélésekor azonban a nő gyakorlatilag átadja az irányítást a férfinak a világ dolgaiban, és ő maga egyfajta megengedő, befogadó státuszt vesz fel. Ez korántsem kellemetlen, épp ellenkezőleg, nagyon megnyugtató érzés, ha egy nő valóban nő lehet. A férfi irányító szerepe a világban való eligazodást segíti, tehát ezek a szerepek nem önmagukért vagy a másik elnyomásáért vannak, hanem a megfelelő és hatékony együttműködésért. Mindenki abban legyen vezető, amit jobban tud, amire természetéből fakadóan rendeltetett – ezzel szolgálja önmagát és a másikat is. Véleményem szerint a nő nem tud jól párt választani, ő azt tudja megítélni, hogy a férfi, aki szeretne belépni az otthona ajtaján és virággal áll előtte, megfelelő-e számára vagy sem. Ehhez szükséges a nő önismerete, mert ha egy nagyon kedves, jó küllemű, tényleg szívdöglesztő férfi áll az ajtó előtt, aki azonban sajnos linkóci, nagydumás, ám nem lehet rá számítani, akkor a döntése nem megalapozott és ebből csak csalódás lesz. Egy nő meg tudja ítélni, hogy megfelelő-e a lovag jelleme vagy sem, de ehhez nagyon figyelnie kell. Azonban, ha az energiáit „vadászatra” összpontosítja, akkor el fog siklani a lényeg mellett. A számtalan férfi közül a nagyvilágban kiválasztani azt az egyetlenegyet, a nő számára szinte lehetetlen. A férfi viszont könnyen kiszúrja azt, aki hozzá való, és a nő eldönti a hozzá közeledők közül, hogy ki az, aki pedig neki megfelel, és így tud találkozni a tökéletes páros két tagja. Az ember nem lehet mindenben tehetséges, mindenkinek van előnyösebb oldala. A férfi a világban igazodik el jobban, a nő a közvetlen környezetében. A világban élő nők közül értelemszerűen a férfi szúrja ki a legkönnyebben a hozzá passzolót, a nő pedig azt látja át nagyon gyorsan, hogy a közvetlen világába belépni kívánó férfi megfelelő-e a számára. A férfi a „kint”, a nő a „bent” bajnoka. Nem olyan nehéz ezt átlátni és összerakni, mire kell figyelnie annak, aki nem akar léhűtőket fogadni, és annak is, aki nem akarja arra nem méltó nőkre pazarolni kedvességét úriemberként.

A férfinak nem szabad elvárnia, véleményem szerint, azt, hogy egy emelkedett nő közelítsen hozzá. Keressen ő emelkedett lányt, hölgyet és hallgasson a szívére. Ha közeledik hozzá és a lány elutasító, netán tiszteletlen, akkor azt nem szabad magára vennie, hiszen az is lehet, hogy tévedett, a lány nem megfelelő, nem illik hozzá lelkileg és szellemileg, és ebből tanulni is lehet. Azonban a lányoknak fontos tudniuk, hogy egy kedves férfi közeledését nem szabad durván, sértően elutasítani, mert az később visszaüt rájuk. Gyakran aztán nem értik egyes nők, miért olyan tiszteletlenek velük bizonyos férfiak. Ők vajon tisztelettel bántak az urakkal előzőleg? Vigyázni kell a másik ember érzéseire. A másik is ember, még ha nem is ismerjük a természetét behatóan. Attól még, hogy egy férfi fizikailag erősebb, és ez a nő számára néha igazán elbűvölő, még nem jelenti azt, hogy a férfi lelke nem törékeny és akármit elvisel. A férfinak szüksége van a nő szeretetére, gondoskodására, ezzel visszaélni nagyon súlyos emberi bűn. Mint ahogyan az is súlyos emberi bűn, ha egy férfi a világban való jobb eligazodásával él vissza, hiszen ezzel előnyben van a nővel szemben, és mondjuk, ennek révén kijátssza a nő hiszékenységét, szerelmi kalandhoz jutva ezzel. Ezek csúnya dolgok, és komoly karmikus terheket vonzanak magukkal. Egy férfi csak tiszta szándékkal közeledjen egy nőhöz, ha nem akar karmikus terheket gyűjteni. [Szerkesztő megjegyzése] A nő, főleg fiatalon, elég hiszékeny tud lenni: kevés tapasztalattal a háta mögött több mindent elhisz, hiszen ő nem igazodik el annyira jól a világban, és a férfi a „világból jön”. Azonban abban el tud igazodni, hogy neki mire van szüksége, és ha megfelelő nevelést kap, akkor tudja, hogy csélcsap fiúkra semmiképpen nincsen szüksége, mert később nagyon megbánhatja ifjonti könnyelműségét. A szexualitás komoly dolog, emberi lények összeolvadásáról szól, amelyből gyermek születhet. Egy gyermek születése komoly dolog? Akkor az odavezető út is komoly dolog, akármennyire is játéknak tűnhet az egész.

Az emelkedett nő vigyáz a férfira, nem él vissza érzelmi hatalmával, hanem a férfi javára fordítja mindezt. Az emelkedett férfi támogatja a nőt a világban és szintén nem él vissza hatalmával semmilyen formában, amely a világban való eligazodásra vonatkozik. Az emelkedett nő visszatalál női természetének gyökereihez és nem érzi magát ettől kiszolgáltatva, épp ellenkezőleg: a nemi identitás az éntudat része, pontosabban meghatározza azt. Aki nőként nem tud nőies lenni, nem tudja megélni a nőiségét, az nem lehet kellő önbizalommal rendelkező, kiegyensúlyozott személyiség. Ez nem elsősorban a küllemben nyilvánul meg, hanem oda is lecsapódik az a belső tartalom, amely a „nőiséget” jelenti. Ezért van az, hogy vannak lányok, asszonyok, akik talán nem olyan különösen szépek, mégis nagyon szeretnek a férfiak a közelükben lenni, mégis vonzóak a számukra. A férfi-női kapcsolat rendkívül bonyolult, egy komoly összehangolódási munka eredménye lehet csak a harmonikus társkapcsolat. Egy emberi élet sosem egyszerű, egy emberi lénnyel való kapcsolat mindig összetett dolog, hát még, ha két, szinte különböző emberi fajról (férfiról és nőről) van szó. Azonban tiszta szándékkal, nemes lélekkel van mód a magasrendű kapcsolódásra, majd annak folyamatos kiterjesztésére, mert az ember vágya a társa után Istentől való, aki nem véletlenül teremtett minket férfinak vagy nőnek.

Minden kapcsolat helyrehozható alázattal, megértéssel, elfogadással és szeretettel. Minden élethelyzetben van kiút ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezve. Nincs elvesztegetett élet, ha értelmesen éli le azt az ember, nincs olyan emberi kapcsolat, amelyet megfelelő szinten létrehozva ne lehetne örömtelivé varázsolni. Azonban nagyon figyelni kell a jelekre, a másik emberre és arra, hogy mi milyen módon veszünk részt a kapcsolatban. Hibázni emberi dolog, de a hibát nem beismerni már démoni. Mindenki hibázik, de a másik emberre ráerőszakolni az akaratunkat sosem szabad. Ha ő ellenáll, akkor az neki nem jó, sosem szabad tehát egy kapcsolatban lelkileg erőltetni dolgokat és ne adj’ Isten, manipulálni a másikat. Figyelem és tudatosság, önismeret és szeretet a másik iránt. Ezek azok az alapok, amelyekre egy valódi párkapcsolat épülhet.

A cikk folytatásában a fiatalkori lányos álmokról, ábrándokról és az ezekből származó csalódásokról lesz szó.

 

ornament-051-200

 

Ha fenti írásunk felkeltette figyelmét, akkor további olvasásra ajánljuk az alábbi cikkeket: